Gotlandstoner.se
Enl. uppgift är denna vals komponerad av E. J. av Klint, f. 1816 på Gotland, sjömilitär och ättling av Erik av Klint, som var t. f. landshövding på Gotland vid ryska invasionen därstädes 1808; uppt. efter både »Florsen» ock Laugren, som spelat den alldeles lika.
530.