Gotlandstoner.se

Mölnervisan

Prov på gotländska folkets diktkonst i början av 1800-talet. Visan har fått namnet efter den gård, Mölner i Väte socken, där händelsen tilldragit sig. Hon är diktad av en arbetare. Delvis upptecknad efter Elisabet Olofsdotter ock John Pettersson i Burs.
ler den gäl sto dag, »Vad den Långsamt ock klagande. ba su 38. 1. ra nen skall att kros ne all, allt sa ock li va här na i tu ren i da värl de lju skall till tät väl tel hast fall! upp se som ha jor ock den med vet kun för löst nas till dom men ock till fast. lem na sin mult na last, ock de