Gotlandstoner.se

Grattelʃoun ti kusäin Lars Vaibålt

Uppt. efter skomakaren Pucksson, Klintehamn.
säin, pa gou nams da Up di gen yns däin ja ku 179. kar, 1. väin, lag styv sar, bränn klakk, lar jum, häl glour livs täid, skinn byk lagg så, snäus snakk. Vaim fabb u bak! to ʃal ror jär gla kum bar dar u komm soäl vait, ja Pytt, häit? näs gi num pourt sköi han, vaim de De jär. jär pa sum kri däit ein tar finns äi si en todd drik kar av tar, läg speir u pa, flas fa, ku ti flas ti ku fa.
 1. De gär iggentigg, brour,
  u desamä sägd mour,
  däu hatt rad dätill, för välsignelsen jär stour.
  För läilä häusä, sum du fikk,
  va äi fullständut skikk.
  Ja säkt nå min mainigg, kumm, skål, brour, u drikk!
  Drikk duktut! Av drupanas mäggd
  bläir lifstäiden sorgfräi u mikä förläggd.
  Därför, hurra! din skål,
  kusäin Lars, däu nukk tål.
  Bjaud mi till di äi morgå, så drikkar vör ein bål!