Gotlandstoner.se
X:14
T:
S:Efter Olof Hermansson, Lingvide i Burs.
M:2/4
L:1/16
K:Bb
F2|F2 F F F2 G A|B4 G3 G|
w:1.~En jä-ga-rä gikk si at ja-gä, en
c2 c c B2 A G|(F3E) HD2 D2|
w:jä-ga-rä gikk si at ja-gä äut-
F3 D ((3B,2D2) F2|((3B2c2) d2|
w:äi ’n lunn_ så gröin,_ ja,
HB2 B2|c3 c ((3F2G2) A2|B4 z2|]
w:ja äut-äi ’n lunn_ så gröin.
W:2. Pa väg’n så möit’n a päikå, o. s. v.
W:  ä päikå, sum va fäin — ja, ja o. s. v.
W:3. »Vartän, vartän, mäin päikå?
W:  Vartän, däu ståltä måi?»
W:4. »Ja ska ga haim ti min fadar,
W:  sum bour äi lund’n gröin.»
W:5. »Va skatt däu gär bäi din fadar,
W:  sum bour äi lund’n gröin?»
W:6. »Dä ska ja di bloumar plukkä
W:  at bindä kransar av.»
W:7. »Vaim ska di kransana havä?»
W:  »Daim ska min fästman ha.»
W:8. Da drägd’n av sitt figgar
W:  en rigg av gull så röi.»   % felplacerat cittatecken, ska antagligen vara efter vers 9
W:9. »Ta dän, ta dän, mäin päikå,
W:  ta dän, däu ståltä måi!
W:10. »Behald din skägk u däin gåvå, o. s. v.
W:  ja dän mouttagar ai, ja ja» o. s. v.