Gotlandstoner.se
Uppt. efter Lena Olsson, Salands i Linde.
gen vör ska mou Va gen. ben fa a käl ti liŋ 126. han sägd ry jär Gub gi 1. »Nå säin: ka trou mann, re gen?» Rak brann. i fran, sum päi uss hul dar jär u bajj. kom en bul u la la Skval val ri ri lom rajj; u rul ka gutt för ra liŋ gi för du tar i väl sen! gutt för en Ma na skinns smäll. Se, kalv gåt
 1. Gubben fikk säi a päikå bäi sauden,
  sum hoistä vatten i spannä:
  »Vitt däu čänä bäi uss i ar
  mout a laun sum allä andrä?
 2. En uksä skatt däu fa ti laun,
  u han ska haitä Gullbrouken.
  De ainä hånnä ska varä rakt,
  de andrä ska varä kroukut.»