Gotlandstoner.se

Linde

Låtar

26
28
32 Från ryska invasionen 1808 på Gotland
60
75
80
84 11 
92
98 12 
107
109 Lyckönskan till brudparet
126
128 Kvännväisu
134
136 Klintehamnsvisan
138 Rackarevisa
144 En gammal vaggvisa
149
150
152 Sletkalsgildä (slåtterölet)
153 Räknevisa
155
160 Kattbryllaupä
161 Bonden u kraku
162 Bonden ock kråkan 10 
163 Äugläväisu 10 
165
175 Per Stabbä
177 Gamblä Mörti
210
405
411
458 »All-valsen.»
528 /
659
698