Gotlandstoner.se

Linde

Låtar

26 visor och låtar
26 visa Eb 1 vers
28 visa Bb 1 vers
32 Från ryska invasionen 1808 på Gotland D 3 verser
60 visa Eb 1 vers
75 visa Gm 3 verser
80 visa G 1 vers
84 visa G 11 verser
92 visa D 1 vers
98 visa F 12 verser
107 visa Gm 1 vers
109 Lyckönskan till brudparet A 1 vers
126 visa Dm 3 verser
128 Kvännväisu F 6 verser
134 visa G 1 vers
136 Klintehamnsvisan F 5 verser
138 Rackarevisa Am 7 verser
144 En gammal vaggvisa F 1 vers
149 visa C 6 verser
150 visa A 1 vers
177 Gamblä Mörti F 1 vers
405 polska G 1 vers
411 hamburgska G 2 delar
458 »All-valsen.» F 4 delar
528 vals F / Bb 3 delar
659 kadrilj Bb 4 delar
698 marsch G 2 delar