Gotlandstoner.se

Klinte

Låtar

5 visor
180 Ur en gammal visa om pastor Johan Luttemans i Alskog giftermål år 1738 D 2 verser
187 Bro bro breda F 1 vers
208 visa D 1 vers
212 visa G 1 vers
213 visa G 1 vers