Gotlandstoner.se

Burs

Låtar

323 visor och låtar
1 visa G 9 verser
2 visa G 7 verser
3 visa F 10 verser
5 visa Gmix 4 verser
6 visa G 2 verser
7 visa C 1 vers
8 visa Gm 1 vers
9 visa F 1 vers
12 visa F 7 verser
14 visa Bb 10 verser
15 visa G 13 verser
16 visa F 1 vers
17 visa F 1 vers
18 visa G 3 verser
19 visa Am 7 verser
20 visa C 1 vers
24 visa Gm 31 verser
25 Malena Am 16 verser
27 Härr Peder F 9 verser
30 visa A 1 vers
33 Om skräddaredrängen som drunknade G 6 verser
34 Flickan som trampade på brödet Gm 1 vers
35 visa G 3 verser
36 Läilä Läis'n Dm 1 vers
37 visa A 2 verser
38 Mölnervisan Gm 12 verser
39 visa G 5 verser
40 visa D 3 verser
41 Barnadrömmen F 6 verser
42 visa Dm 1 vers
48 visa G 8 verser
50 visa Gm 6 verser
51 visa Dm 10 verser
53 visa D 2 verser
54 visa Gm 4 verser
55 visa Am 1 vers
56 visa G 4 verser
57 visa G 2 verser
58 visa F 4 verser
59 visa A 2 verser
61 visa F 4 verser
62 visa Em 2 verser
63 visa Bb 2 verser
65 visa D 7 verser
66 visa Gm 3 verser
67 visa G 3 verser
68 visa G 1 vers
71 visa F 4 verser
72 visa G 2 verser
74 visa C 2 verser
76 visa C 6 verser
77 visa Gm 3 verser
78 visa F 1 vers
81 visa A 6 verser
82 visa F 2 verser
85 visa Bb 4 verser
86 visa F 7 verser
87 visa F 6 verser
91 visa Bb 2 verser
93 visa Am 2 verser
94 visa Gm 1 vers
97 visa C 1 vers
99 Läilä fäntä G 1 vers
100 visa G 1 vers
103 visa D 9 verser
104 visa F 1 vers
110 Skildring av ett äktenskap Am 6 verser
111 Gubben ock gumman Am 6 verser
114 visa C 1 vers
115 visa F 2 verser
117 visa D 2 verser
118 Tillfällighetsrim F 1 vers
121 Ronehamnsvisan Eb 1 vers
122 visa F 1 vers
124 Toras visa Gm 9 verser
127 Tjänstedrängens visa F 1 vers
135 Gammal beväringsvisa F 1 vers
137 Båtsmansvisa A 7 verser
139 Vaggvisa Em 1 vers
140 visa D 1 vers
142 visa D 1 vers
146 visa D 1 vers
156 visa D 1 vers
157 visa Gm 1 vers
158 Gräisväisu Dm 6 verser
159 Visan om katten Am 10 verser
164 Gräshoppan ock myran F 5 verser
166 visa C 1 vers
167 visa A 1 vers
168 Julvisa Am 12 verser
169 Gammal »akäbädabrä» (= abrakadabra) G 1 vers
172 Karlsson Bb 1 vers
173 Lunsens väisu F 10 verser
174 Rackarevisan C 1 vers
176 »Glädsorg» (gammalt tillfällighetsrim) D 1 vers
178 Pinnolle D 1 vers
181 Jambar millum Groitliŋbou klukkan u Fäidä klukkan F 1 vers
184 visa G 1 vers
186 »Vävä vammel.» A 1 vers
188 visa Dm 1 vers
189 visa D 1 vers
190 visa G / G 1 vers
191 Udden Bb 1 vers
192 visa D 10 verser
194 visa G 4 verser
198 visa Am 1 vers
200 visa D 1 vers
202 visa D 1 vers
204 visa Bb 1 vers
205 visa C 1 vers
206 visa G 1 vers
207 visa G 1 vers
223 polska Bb 2 delar
226 polska D 3 delar
230 polska F 2 delar
231 polska Dm 2 delar
232 Stenbocks polska A 3 delar
233 polska Dm 2 delar
241 polska F 3 delar
246 polska F 3 delar
252 Skrattpolskan C 1 vers
253 Tjengdarvens polska D 3 delar
259 polska D 2 delar
264 polska A 3 delar
270 polska D 2 delar
271 Gubbdansen Dm 2 delar
274 polska Dm 2 delar
276 polska Dm 2 delar
278 polska G / D 2 delar
285 polska C 2 delar
290 polska D 2 delar
293 Skräddarpolskan G 2 delar
294 polska D 2 delar
298 Hammarlunds polska A 3 delar
302 Brännvinspolskan C 2 delar
303 polska D 2 delar
305 polska F 2 delar
308 polska G 2 delar
313 polska F 2 delar
314 polska F 2 delar
315 polska F 2 delar
319 Dedekinds polska C 2 delar
321 Rov-polskan D 1 vers
324 polska D 2 delar
327 polska G 2 delar
329 polska F 2 delar
330 Skaffaredansen D 2 delar
334 Hejdenbergs polska G 2 delar
335 Spelmanspolskan D 1 vers
336 polska Dm 1 vers
342 Laurins polska C 2 delar
344 polska G 2 delar
345 polska D 2 delar
348 polska F 3 delar
359 polska G 2 delar
361 Friarepolskan G 2 delar
366 polska G 2 delar
370 polska G 2 delar
371 Sixarvens polska F 2 delar
372 polska F 2 delar
374 Lagergrens polska F 2 delar
376 polska D 2 delar
377 polska F 2 delar
378 polska G 2 delar
381 Brännarepolskan C 2 delar
382 Blinde Hans' polska Dm 2 delar
383 polska D 2 delar
385 Hejdenbergs polska Gm 2 delar
395 polska F 2 delar
398 Svanpolska G 4 delar
401 polska D 1 vers
402 polska C 1 vers
403 polska Am 1 vers
408 polska D 1 vers
409 polska Am 1 vers
410 hamburgska G 2 delar
413 hamburgska F 2 delar
415 hamburgska D 1 vers
417 Svanvalsen G 4 delar
418 vals G 5 delar
421 vals G 3 delar
423 vals G 2 delar
425 vals G 3 delar
427 vals G 3 delar
429 vals F / C / F 3 delar
431 vals G 2 delar
433 vals D / A / D 5 delar
436 vals D 2 delar
438 vals F 5 delar
440 vals A 4 delar
442 vals D / A / D 3 delar
446 vals A 3 delar
448 vals D 3 delar
454 vals C / F 2 delar
456 vals G 3 delar
462 vals F 3 delar
466 vals Am 2 delar
469 vals G 2 delar
471 vals Bb 5 delar
472 vals G 3 delar
473 vals Dm 2 delar
474 vals A / D / A 7 delar
477 vals C 3 delar
480 vals G 2 delar
481 vals C 2 delar
482 vals G 2 delar
483 vals A 2 delar
484 vals F 2 delar
485 vals G 2 delar
488 vals C 4 delar
491 vals F 3 delar
494 vals D 4 delar
499 vals Bb 3 delar
501 vals G 4 delar
502 vals C 4 delar
508 vals F 4 delar
509 vals Am / C 2 delar
511 vals G 3 delar
512 vals F 2 delar
516 vals F 2 delar
517 vals C 3 delar
519 vals F 3 delar
520 vals C 2 delar
521 vals G / C 3 delar
522 vals F / Bb 3 delar
523 vals D 2 delar
526 vals F 2 delar
527 Friarevalsen Eb / Bb 3 delar
529 vals D 2 delar
532 vals G 2 delar
534 vals G 2 delar
536 vals D 2 delar
537 vals D 2 delar
538 vals F 2 delar
540 vals F / Bb / F 3 delar
546 vals D 2 delar
549 vals A 3 delar
550 vals C 3 delar
552 vals D 3 delar
555 vals D / G / D 4 delar
559 Kungavalsen nr 2 G 4 delar
561 vals C / G 3 delar
562 vals C 4 delar
563 vals D 2 delar
564 vals C / G / C 3 delar
567 vals G 1 vers
568 vals Am 1 vers
570 vals D 1 vers
571 vals Dm 1 vers
572 vals D 1 vers
579 polka A / D 2 delar
583 polka C 2 delar
584 schottis D 2 delar
586 schottis D 2 delar
588 schottis D 2 delar
589 schottis D 2 delar
591 schottis D 2 delar
594 schottis D 2 delar
595 schottis D 2 delar
597 schottis G 2 delar
598 schottis G 2 delar
601 schottis G / D 2 delar
602 schottis G 2 delar
605 schottis D / G 2 delar
606 schottis G 2 delar
608 kadrilj C 4 delar
612 kadrilj C / G / C / F 4 delar
614 kadrilj C / F 4 delar
615 kadrilj F / Bb 4 delar
617 kadrilj D / A / D 4 delar
619 kadrilj F 4 delar
625 kadrilj F 4 delar
630 kadrilj D 4 delar
632 kadrilj G / D / G 4 delar
634 kadrilj C / F 4 delar
636 kadrilj F 4 delar
638 Ryska polskan G 3 delar
642 kadrilj D 4 delar
645 kadrilj D 3 delar
648 kadrilj F / C / F / Bb 4 delar
651 kadrilj C 4 delar
660 kadrilj F 2 delar
665 kadrilj D 4 delar
672 kadrilj G 2 delar
674 kadrilj D 2 delar
676 kadrilj C 4 delar
677 kadrilj D / G 2 delar
678 kadrilj G 1 del
679 kadrilj G 3 delar
680 kadrilj D 2 delar
681 kadrilj G 2 delar
684 Paradmarsch C 3 delar
685 marsch G / C 2 delar
686 marsch C 2 delar
687 Prästmarschen F 3 delar
688 marsch G 2 delar
689 marsch D 3 delar
690 marsch D 2 delar
691 marsch C 2 delar
692 marsch D 2 delar
694 marsch C / F 4 delar
695 marsch C 4 delar
696 marsch D 2 delar
697 marsch G 3 delar
699 marsch F 2 delar
701 marsch D 2 delar
702 marsch D 2 delar
703 marsch F 2 delar
704 marsch D 2 delar
705 marsch F 2 delar
706 marsch C 2 delar
707 marsch F 2 delar
708 marsch D 2 delar
709 marsch D 1 del
710 marsch G / C 2 delar
711 marsch G 3 delar
715 långdans D 2 delar
720 Nigdansen D 2 delar
721 Hopparedansen C 2 delar
722 figurdans F 3 delar
724 figurdans G / D 2 delar
726 »Stäiv lappen» (styva lappen) G 1 del
727 solodans A 1 del