Gotlandstoner.se

Visselgren, Elof, skollärare i Hogrän, spelade litet fiol.