Gotlandstoner.se

Strålen, en gammal båtsman i Lye.