Gotlandstoner.se

Snöbohm, A. Th., folkskollärare, Klinte (f. 1819, d. 1901).