Gotlandstoner.se

Rosendahl, A., fotograf, Klintehamn.