Gotlandstoner.se

Romin, Jöran (Georg, 1712–1793), director cantus ock apologist vid Visby skola, sedermera rådman (enl. en uppgift även bryggare), organist vid domkyrkan. Har komponerat åtskilliga polskor.