Gotlandstoner.se

Odin, Karl, Kaupe i Fröjel, förmögen hemmansägare, älskade musik ock spelade vanligen första fiol på baler, då Lindbom skötte violoncellen. »Jag sammanträffade med honom ibland, ock han föredrog då åtskilliga polskor, som jag förut ej kunde, varför jag upptecknade dem.» Han omkom genom drunkning hösten 1893.