Gotlandstoner.se

Medbom från Magnuse i Väte, tillhörde en spel­mans­släkt, som utgått från Mattsarve i Barlingbo. Han har komponerat vackra polskor. Död på 1850-talet.