Gotlandstoner.se

Laurin, Johan Filip (1765–1854), prost ock kyrkoherde i Burs, teol. d:r, var mycket musikalisk ock komponerade åtskilliga polskor.