Gotlandstoner.se

Johansson, Joh., Allmunde i Burs, en sjöman som spelade dragspel.