Gotlandstoner.se

Jakobsson, P., gälbgjutare i Alva, spelade ännu på gamla dagar fiol rätt bra.