Gotlandstoner.se

Jakobsson från Kulde på När, en gammal spelman, som samlaren var i sällskap med flera gånger under ungdomstiden. Hans största förmåga bestod i att »spela starkt», ja så starkt, att man varje ögonblick trodde, att fiol, stråke ock strängar skulle springa i bitar.