Gotlandstoner.se

Jakobsson, tullvaktmästare på Östergarn, var i sin krafts dagar en »storspelman».