Gotlandstoner.se

Hejdenberg, från Luxe i Burs, har komponerat åtskilliga polskor, såväl i dur som moll. Han dog på 1860-talet.