Gotlandstoner.se

Hansson, Olof, husbondeson, Halsegårda i Ardre, en mycket musikalisk ung man, dog vid unga år i lungsot.