Gotlandstoner.se

Fredriksson, Axel, svåger till apotekar Lillja i Hemse. År 1877 sammanträffade samlaren med honom i Hemse ock upptecknade då efter hans »förevissling» valsen n:r 498 i samlingen, som han sade sig ha »diktat» eller komponerat (»jag blott relaterar»).