Gotlandstoner.se

Fredin, August (samlaren själv), f. 1853 ock son till »Florsen» i Burs ock Elisabet Olofsdotter, folkskollärare i Linde på Gotland åren 1874–1902, sedermera folkskollärare ock kantor i Loftahammar, Småland. Han säger:

»Från mitt 10:de till mitt 18:de år var jag min far följaktlig på alla möjliga tillställningar, där han var spelman. Jag lärde väl känna folklivet ock folkmusiken, som då var i sitt flor. Sedan mitt 18:de år har jag ej uppträtt som spelman vid dans­till­ställ­ningar, utan blott spelat i slutna sällskap eller för att illustrera mina föredrag om gotländsk folkmusik. Har själv komponerat n:r 320 ock 369, varjämte åtskilliga n:r upptecknats ur eget minne efter glömda sagesmän.»