Gotlandstoner.se

Enderberg, L. N., f. 1824, skollärare i Endre.