Gotlandstoner.se

Dillander, Henrik, sjöman från Alva, drunknad. Var i ungdomen fiolist, ock samlaren spelade i sällskap med honom vid ett par tillfällen.