Gotlandstoner.se

Didriksson, Anna, bondhustru vid Österlings i Stånga.