Gotlandstoner.se

Dedekind, Jakob (1769–1860), prost ock kyrkoherde i Garda; riksdagsman 1828–30. Har även komponerat en polska.