Gotlandstoner.se

Dalström, S. P., skollärare i Hejde, död 1925, var en god fiolist ock spelade den gamla gotländska dansmusiken mycket bra, men i »slutet sällskap». Efter honom har samlaren ej direkt upptecknat något, men väl ur en honom tillhörig, ovan nämnd notbok.