Gotlandstoner.se

Carlsson, C. N., 1822-1885, skollärare i Lärbro, var en mycket musikaliskt begåvad man ock har komponerat åtskilliga valser m. m.