Gotlandstoner.se

Boberg, L. P., skollärare i Etelhem, var fiolist. Död 1893.