Gotlandstoner.se

»Blinde Hansen», en gammal blind gubbe från Alskog, som kunde spela fiol ock själv »läggde upp» åtskilliga stycken; dog på 1850-talet.