Gotlandstoner.se

Ahlström, N. P., sjökapten, Klintehamn.