Gotlandstoner.se
Visor och polkor i Am eller Dm med två delar (11)
19 visa Am 7 verser
42 visa Dm 1 vers
51 visa Dm 10 verser
55 visa Am 1 vers
93 visa Am 2 verser
111 Gubben ock gumman Am 6 verser
113 visa Am 8 verser
126 visa Dm 3 verser
152 Sletkalsgildä (slåtterölet) Dm 1 vers
158 Gräisväisu Dm 6 verser
188 visa Dm 1 vers