Gotlandstoner.se
20 visor
25 Malena Am 16 verser
31 visa D 1 vers
32 Från ryska invasionen 1808 på Gotland D 3 verser
47 visa D 3 verser
92 visa D 1 vers
95 visa Am 5 verser
110 Skildring av ett äktenskap Am 6 verser
130 Sjömansvisa D 1 vers
138 Rackarevisa Am 7 verser
140 visa D 1 vers
141 visa Am 1 vers
146 visa D 1 vers
154 visa Am 1 vers
159 Visan om katten Am 10 verser
175 Per Stabbä D 6 verser
180 Ur en gammal visa om pastor Johan Luttemans i Alskog giftermål år 1738 D 2 verser
189 visa D 1 vers
201 visa Am 1 vers
202 visa D 1 vers
203 visa D 1 vers