Gotlandstoner.se
Kadriljer och visor i Am eller G med två eller tre delar (36)
2 visa G 7 verser
6 visa G 2 verser
15 visa G 13 verser
19 visa Am 7 verser
33 Om skräddaredrängen som drunknade G 6 verser
39 visa G 5 verser
48 visa G 8 verser
55 visa Am 1 vers
56 visa G 4 verser
57 visa G 2 verser
67 visa G 3 verser
70 visa G 3 verser
72 visa G 2 verser
84 visa G 11 verser
93 visa Am 2 verser
101 visa G 3 verser
111 Gubben ock gumman Am 6 verser
113 visa Am 8 verser
133 visa G 1 vers
134 visa G 1 vers
Visa fler...