Gotlandstoner.se
12 låtar
242 polska A / Am / A 4 delar
286 Promenadpolska A / D 5 delar
397 polska A 4 delar
420 »Lagergrens vals» A 4 delar
433 vals D / A / D 5 delar
440 vals A 4 delar
455 vals D / A / D 4 delar
474 vals A / D / A 7 delar
611 kadrilj A / D / A 4 delar
617 kadrilj D / A / D 4 delar
623 kadrilj A 4 delar
653 kadrilj D / A / D 4 delar