Gotlandstoner.se
68 visor och låtar
3 visa F 10 verser
12 visa F 7 verser
16 visa F 1 vers
17 visa F 1 vers
27 Härr Peder F 9 verser
58 visa F 4 verser
61 visa F 4 verser
71 visa F 4 verser
86 visa F 7 verser
87 visa F 6 verser
115 visa F 2 verser
122 visa F 1 vers
127 Tjänstedrängens visa F 1 vers
128 Kvännväisu F 6 verser
132 visa F 1 vers
145 Viston utan täxt F 2 delar
177 Gamblä Mörti F 1 vers
217 polska F 2 delar
229 polska F 2 delar
230 polska F 2 delar
Visa fler...