Gotlandstoner.se
43 visor och låtar
19 visa Am 7 verser
25 Malena Am 16 verser
36 Läilä Läis'n Dm 1 vers
42 visa Dm 1 vers
46 visa Dm 7 verser
51 visa Dm 10 verser
52 visa Dm 1 vers
55 visa Am 1 vers
93 visa Am 2 verser
95 visa Am 5 verser
110 Skildring av ett äktenskap Am 6 verser
111 Gubben ock gumman Am 6 verser
113 visa Am 8 verser
126 visa Dm 3 verser
138 Rackarevisa Am 7 verser
141 visa Am 1 vers
231 polska Dm 2 delar
233 polska Dm 2 delar
242 polska A / Am / A 4 delar
265 polska Dm 2 delar
Visa fler...