Gotlandstoner.se
Låtar i D med bara en del (14)
31 visa D 1 vers
32 Från ryska invasionen 1808 på Gotland D 3 verser
47 visa D 3 verser
92 visa D 1 vers
130 Sjömansvisa D 1 vers
140 visa D 1 vers
146 visa D 1 vers
175 Per Stabbä D 6 verser
180 Ur en gammal visa om pastor Johan Luttemans i Alskog giftermål år 1738 D 2 verser
189 visa D 1 vers
202 visa D 1 vers
203 visa D 1 vers
401 polska D 1 vers
709 marsch D 1 del