Gotlandstoner.se
5 visor
25 Malena Am 16 verser
95 visa Am 5 verser
110 Skildring av ett äktenskap Am 6 verser
138 Rackarevisa Am 7 verser
141 visa Am 1 vers