Gotlandstoner.se
24 visor och låtar
37 visa A 2 verser
59 visa A 2 verser
73 visa A 3 verser
81 visa A 6 verser
137 Båtsmansvisa A 7 verser
150 visa A 1 vers
179 Grattelʃoun ti kusäin Lars Vaibålt A 2 verser
225 »Hurtemor.» A 2 delar
251 polska A 2 delar
266 polska A 2 delar
268 polska A 2 delar
269 polska A 2 delar
307 polska A 2 delar
309 polska A 2 delar
311 polska A 2 delar
379 polska A 2 delar
400 polska A 2 delar
483 vals A 2 delar
497 vals A 2 delar
515 vals A 2 delar
Visa fler...