Gotlandstoner.se
153 visor
1 visa G 9 verser
2 visa G 7 verser
3 visa F 10 verser
4 visa Bb 3 verser
5 visa Gmix 4 verser
6 visa G 2 verser
7 visa C 1 vers
8 visa Gm 1 vers
9 visa F 1 vers
10 visa Bb 1 vers
11 visa G 1 vers
12 visa F 7 verser
13 visa F 1 vers
14 visa Bb 10 verser
15 visa G 13 verser
16 visa F 1 vers
17 visa F 1 vers
18 visa G 3 verser
19 visa Am 7 verser
20 visa C 1 vers
21 visa F 1 vers
22 visa F 1 vers
23 visa C 2 verser
24 visa Gm 31 verser
25 Malena Am 16 verser
26 visa Eb 1 vers
27 Härr Peder F 9 verser
28 visa Bb 1 vers
29 visa C 2 verser
30 visa A 1 vers
31 visa D 1 vers
32 Från ryska invasionen 1808 på Gotland D 3 verser
33 Om skräddaredrängen som drunknade G 6 verser
34 Flickan som trampade på brödet Gm 1 vers
35 visa G 3 verser
36 Läilä Läis'n Dm 1 vers
37 visa A 2 verser
38 Mölnervisan Gm 12 verser
39 visa G 5 verser
40 visa D 3 verser
41 Barnadrömmen F 6 verser
42 visa Dm 1 vers
43 visa Bb 3 verser
44 visa F 3 verser
45 visa Eb 3 verser
46 visa Dm 7 verser
47 visa D 3 verser
48 visa G 8 verser
49 visa F 4 verser
50 visa Gm 6 verser
51 visa Dm 10 verser
52 visa Dm 1 vers
53 visa D 2 verser
54 visa Gm 4 verser
55 visa Am 1 vers
56 visa G 4 verser
57 visa G 2 verser
58 visa F 4 verser
59 visa A 2 verser
60 visa Eb 1 vers
61 visa F 4 verser
62 visa Em 2 verser
63 visa Bb 2 verser
64 visa G 4 verser
65 visa D 7 verser
66 visa Gm 3 verser
67 visa G 3 verser
68 visa G 1 vers
69 visa D 3 verser
70 visa G 3 verser
71 visa F 4 verser
72 visa G 2 verser
73 visa A 3 verser
74 visa C 2 verser
75 visa Gm 3 verser
76 visa C 6 verser
77 visa Gm 3 verser
78 visa F 1 vers
79 visa F 1 vers
80 visa G 1 vers
81 visa A 6 verser
82 visa F 2 verser
83 visa Gm 1 vers
84 visa G 11 verser
85 visa Bb 4 verser
86 visa F 7 verser
87 visa F 6 verser
88 visa G 2 verser
89 visa Bb 2 verser
90 visa Bb 3 verser
91 visa Bb 2 verser
92 visa D 1 vers
93 visa Am 2 verser
94 visa Gm 1 vers
95 visa Am 5 verser
96 visa F 3 verser
97 visa C 1 vers
98 visa F 12 verser
99 Läilä fäntä G 1 vers
100 visa G 1 vers
101 visa G 3 verser
102 Friarevisa G 1 vers
103 visa D 9 verser
104 visa F 1 vers
105 visa Eb 4 verser
106 visa C 4 verser
107 visa Gm 1 vers
108 En värs ur en gammal brudvisa F 1 vers
109 Lyckönskan till brudparet A 1 vers
110 Skildring av ett äktenskap Am 6 verser
111 Gubben ock gumman Am 6 verser
112 visa F 1 vers
113 visa Am 8 verser
114 visa C 1 vers
115 visa F 2 verser
116 Ölkalaset G 1 vers
117 visa D 2 verser
118 Tillfällighetsrim F 1 vers
119 visa F 1 vers
120 Krogvisa A 1 vers
121 Ronehamnsvisan Eb 1 vers
122 visa F 1 vers
123 Bondens visa Eb 3 verser
124 Toras visa Gm 9 verser
125 Kvinnosysslorna C 1 vers
126 visa Dm 3 verser
127 Tjänstedrängens visa F 1 vers
128 Kvännväisu F 6 verser
129 Skomakarevisan F 5 verser
130 Sjömansvisa D 1 vers
131 visa G 3 verser
132 visa F 1 vers
133 visa G 1 vers
134 visa G 1 vers
135 Gammal beväringsvisa F 1 vers
136 Klintehamnsvisan F 5 verser
137 Båtsmansvisa A 7 verser
138 Rackarevisa Am 7 verser
139 Vaggvisa Em 1 vers
140 visa D 1 vers
141 visa Am 1 vers
142 visa D 1 vers
143 visa Em 1 vers
144 En gammal vaggvisa F 1 vers
145 Viston utan täxt F 2 delar
146 visa D 1 vers
147 Läilä sorken F 1 vers
148 visa G 1 vers
149 visa C 6 verser
150 visa A 1 vers
177 Gamblä Mörti F 1 vers
178 Pinnolle D 1 vers
179 Grattelʃoun ti kusäin Lars Vaibålt A 2 verser