Gotlandstoner.se
184 visor och låtar
3 visa F 10 verser
9 visa F 1 vers
12 visa F 7 verser
13 visa F 1 vers
16 visa F 1 vers
17 visa F 1 vers
19 visa Am 7 verser
21 visa F 1 vers
22 visa F 1 vers
25 Malena Am 16 verser
27 Härr Peder F 9 verser
41 Barnadrömmen F 6 verser
44 visa F 3 verser
49 visa F 4 verser
55 visa Am 1 vers
58 visa F 4 verser
61 visa F 4 verser
71 visa F 4 verser
78 visa F 1 vers
79 visa F 1 vers
82 visa F 2 verser
86 visa F 7 verser
87 visa F 6 verser
93 visa Am 2 verser
95 visa Am 5 verser
96 visa F 3 verser
98 visa F 12 verser
104 visa F 1 vers
108 En värs ur en gammal brudvisa F 1 vers
110 Skildring av ett äktenskap Am 6 verser
111 Gubben ock gumman Am 6 verser
112 visa F 1 vers
113 visa Am 8 verser
115 visa F 2 verser
118 Tillfällighetsrim F 1 vers
119 visa F 1 vers
122 visa F 1 vers
127 Tjänstedrängens visa F 1 vers
128 Kvännväisu F 6 verser
129 Skomakarevisan F 5 verser
132 visa F 1 vers
135 Gammal beväringsvisa F 1 vers
136 Klintehamnsvisan F 5 verser
138 Rackarevisa Am 7 verser
141 visa Am 1 vers
144 En gammal vaggvisa F 1 vers
145 Viston utan täxt F 2 delar
147 Läilä sorken F 1 vers
151 Folkrim för små barn F 1 vers
154 visa Am 1 vers
159 Visan om katten Am 10 verser
163 Äugläväisu F 10 verser
164 Gräshoppan ock myran F 5 verser
168 Julvisa Am 12 verser
170 Skomakaren Dalberg som fartygsägare F 5 verser
173 Lunsens väisu F 10 verser
177 Gamblä Mörti F 1 vers
181 Jambar millum Groitliŋbou klukkan u Fäidä klukkan F 1 vers
183 visa F 1 vers
185 visa F 1 vers
187 Bro bro breda F 1 vers
193 visa F 1 vers
198 visa Am 1 vers
201 visa Am 1 vers
209 visa F 1 vers
217 polska F 2 delar
229 polska F 2 delar
230 polska F 2 delar
236 polska F 2 delar
241 polska F 3 delar
242 polska A / Am / A 4 delar
244 polska F 2 delar
245 polska F 4 delar
246 polska F 3 delar
248 polska F 2 delar
250 polska F 2 delar
260 polska F 2 delar
262 polska F 2 delar
281 polska F 2 delar
284 polska Dm / F 3 delar
288 polska Dm / F / Dm 3 delar
301 polska F 2 delar
305 polska F 2 delar
310 polska F 2 delar
313 polska F 2 delar
314 polska F 2 delar
315 polska F 2 delar
316 polska F 2 delar
326 polska F 2 delar
329 polska F 2 delar
341 polska F 2 delar
343 polska F 2 delar
348 polska F 3 delar
369 Fredins polska F 3 delar
371 Sixarvens polska F 2 delar
372 polska F 2 delar
373 Florsens polska F 2 delar
374 Lagergrens polska F 2 delar
377 polska F 2 delar
392 polska F 2 delar
395 polska F 2 delar
403 polska Am 1 vers
409 polska Am 1 vers
413 hamburgska F 2 delar
414 hamburgska F 1 vers
428 vals F 2 delar
429 vals F / C / F 3 delar
438 vals F 5 delar
439 vals F 4 delar
445 vals F 2 delar
454 vals C / F 2 delar
458 »All-valsen.» F 4 delar
462 vals F 3 delar
463 vals F 4 delar
464 vals F 4 delar
466 vals Am 2 delar
484 vals F 2 delar
487 vals Dm / F / Bb 3 delar
489 vals C / F 2 delar
491 vals F 3 delar
498 vals F 6 delar
503 »Florsens» vals F 3 delar
506 vals F / C / F 4 delar
507 vals F 3 delar
508 vals F 4 delar
509 vals Am / C 2 delar
510 vals F / Bb 2 delar
512 vals F 2 delar
516 vals F 2 delar
519 vals F 3 delar
522 vals F / Bb 3 delar
524 vals C / F 4 delar
526 vals F 2 delar
528 vals F / Bb 3 delar
530 vals F / Bb 5 delar
535 vals C / G / C / F 5 delar
538 vals F 2 delar
539 vals F 3 delar
540 vals F / Bb / F 3 delar
542 vals Bb / F / Bb 3 delar
544 vals F / C / F 4 delar
568 vals Am 1 vers
574 polka C / F 4 delar
580 polka F / Bb 4 delar
610 kadrilj C / G / C / F 4 delar
612 kadrilj C / G / C / F 4 delar
614 kadrilj C / F 4 delar
615 kadrilj F / Bb 4 delar
618 kadrilj F 4 delar
619 kadrilj F 4 delar
620 kadrilj F 2 delar
624 kadrilj C / F 4 delar
625 kadrilj F 4 delar
627 kadrilj C / F 4 delar
633 kadrilj F 4 delar
634 kadrilj C / F 4 delar
636 kadrilj F 4 delar
639 kadrilj F / Bb 4 delar
647 kadrilj F 3 delar
648 kadrilj F / C / F / Bb 4 delar
649 kadrilj C / F 4 delar
650 kadrilj F 4 delar
652 kadrilj F 4 delar
655 kadrilj F 4 delar
657 kadrilj F 4 delar
660 kadrilj F 2 delar
662 kadrilj C / F 4 delar
663 kadrilj F 4 delar
668 kadrilj F 2 delar
669 kadrilj F 2 delar
673 kadrilj F / Bb 4 delar
682 marsch C / F 2 delar
683 marsch F 4 delar
687 Prästmarschen F 3 delar
693 marsch C / F 4 delar
694 marsch C / F 4 delar
699 marsch F 2 delar
703 marsch F 2 delar
705 marsch F 2 delar
707 marsch F 2 delar
716 långdans F 2 delar
719 långdans F 2 delar
722 figurdans F 3 delar
723 figurdans F 3 delar