Gotlandstoner.se
209 visor och låtar
3 visa F 10 verser
9 visa F 1 vers
12 visa F 7 verser
13 visa F 1 vers
16 visa F 1 vers
17 visa F 1 vers
21 visa F 1 vers
22 visa F 1 vers
27 Härr Peder F 9 verser
30 visa A 1 vers
37 visa A 2 verser
41 Barnadrömmen F 6 verser
44 visa F 3 verser
49 visa F 4 verser
58 visa F 4 verser
59 visa A 2 verser
61 visa F 4 verser
71 visa F 4 verser
73 visa A 3 verser
78 visa F 1 vers
79 visa F 1 vers
81 visa A 6 verser
82 visa F 2 verser
86 visa F 7 verser
87 visa F 6 verser
96 visa F 3 verser
98 visa F 12 verser
104 visa F 1 vers
108 En värs ur en gammal brudvisa F 1 vers
109 Lyckönskan till brudparet A 1 vers
112 visa F 1 vers
115 visa F 2 verser
118 Tillfällighetsrim F 1 vers
119 visa F 1 vers
120 Krogvisa A 1 vers
122 visa F 1 vers
127 Tjänstedrängens visa F 1 vers
128 Kvännväisu F 6 verser
129 Skomakarevisan F 5 verser
132 visa F 1 vers
135 Gammal beväringsvisa F 1 vers
136 Klintehamnsvisan F 5 verser
137 Båtsmansvisa A 7 verser
144 En gammal vaggvisa F 1 vers
145 Viston utan täxt F 2 delar
147 Läilä sorken F 1 vers
150 visa A 1 vers
177 Gamblä Mörti F 1 vers
179 Grattelʃoun ti kusäin Lars Vaibålt A 2 verser
214 polska A 3 delar
217 polska F 2 delar
225 »Hurtemor.» A 2 delar
229 polska F 2 delar
230 polska F 2 delar
232 Stenbocks polska A 3 delar
236 polska F 2 delar
240 polska A 3 delar
241 polska F 3 delar
242 polska A / Am / A 4 delar
244 polska F 2 delar
245 polska F 4 delar
246 polska F 3 delar
248 polska F 2 delar
250 polska F 2 delar
251 polska A 2 delar
260 polska F 2 delar
261 polska A 3 delar
262 polska F 2 delar
264 polska A 3 delar
266 polska A 2 delar
268 polska A 2 delar
269 polska A 2 delar
281 polska F 2 delar
284 polska Dm / F 3 delar
286 Promenadpolska A / D 5 delar
288 polska Dm / F / Dm 3 delar
289 polska A 3 delar
295 polska A 3 delar
298 Hammarlunds polska A 3 delar
301 polska F 2 delar
305 polska F 2 delar
307 polska A 2 delar
309 polska A 2 delar
310 polska F 2 delar
311 polska A 2 delar
313 polska F 2 delar
314 polska F 2 delar
315 polska F 2 delar
316 polska F 2 delar
326 polska F 2 delar
329 polska F 2 delar
341 polska F 2 delar
343 polska F 2 delar
348 polska F 3 delar
363 polska A 3 delar
369 Fredins polska F 3 delar
371 Sixarvens polska F 2 delar
372 polska F 2 delar
373 Florsens polska F 2 delar
374 Lagergrens polska F 2 delar
375 polska D / A / D 3 delar
377 polska F 2 delar
379 polska A 2 delar
392 polska F 2 delar
395 polska F 2 delar
397 polska A 4 delar
399 polska D / A / D 3 delar
400 polska A 2 delar
413 hamburgska F 2 delar
414 hamburgska F 1 vers
420 »Lagergrens vals» A 4 delar
428 vals F 2 delar
429 vals F / C / F 3 delar
433 vals D / A / D 5 delar
438 vals F 5 delar
439 vals F 4 delar
440 vals A 4 delar
442 vals D / A / D 3 delar
445 vals F 2 delar
446 vals A 3 delar
454 vals C / F 2 delar
455 vals D / A / D 4 delar
458 »All-valsen.» F 4 delar
462 vals F 3 delar
463 vals F 4 delar
464 vals F 4 delar
468 vals A / D 3 delar
474 vals A / D / A 7 delar
483 vals A 2 delar
484 vals F 2 delar
487 vals Dm / F / Bb 3 delar
489 vals C / F 2 delar
491 vals F 3 delar
497 vals A 2 delar
498 vals F 6 delar
500 vals A 3 delar
503 »Florsens» vals F 3 delar
506 vals F / C / F 4 delar
507 vals F 3 delar
508 vals F 4 delar
510 vals F / Bb 2 delar
512 vals F 2 delar
515 vals A 2 delar
516 vals F 2 delar
518 vals D / A / D 3 delar
519 vals F 3 delar
522 vals F / Bb 3 delar
524 vals C / F 4 delar
526 vals F 2 delar
528 vals F / Bb 3 delar
530 vals F / Bb 5 delar
535 vals C / G / C / F 5 delar
538 vals F 2 delar
539 vals F 3 delar
540 vals F / Bb / F 3 delar
542 vals Bb / F / Bb 3 delar
544 vals F / C / F 4 delar
549 vals A 3 delar
574 polka C / F 4 delar
579 polka A / D 2 delar
580 polka F / Bb 4 delar
587 schottis A 2 delar
600 schottis A 2 delar
603 schottis D / A 2 delar
610 kadrilj C / G / C / F 4 delar
611 kadrilj A / D / A 4 delar
612 kadrilj C / G / C / F 4 delar
614 kadrilj C / F 4 delar
615 kadrilj F / Bb 4 delar
617 kadrilj D / A / D 4 delar
618 kadrilj F 4 delar
619 kadrilj F 4 delar
620 kadrilj F 2 delar
623 kadrilj A 4 delar
624 kadrilj C / F 4 delar
625 kadrilj F 4 delar
627 kadrilj C / F 4 delar
633 kadrilj F 4 delar
634 kadrilj C / F 4 delar
636 kadrilj F 4 delar
639 kadrilj F / Bb 4 delar
647 kadrilj F 3 delar
648 kadrilj F / C / F / Bb 4 delar
649 kadrilj C / F 4 delar
650 kadrilj F 4 delar
652 kadrilj F 4 delar
653 kadrilj D / A / D 4 delar
655 kadrilj F 4 delar
657 kadrilj F 4 delar
660 kadrilj F 2 delar
662 kadrilj C / F 4 delar
663 kadrilj F 4 delar
668 kadrilj F 2 delar
669 kadrilj F 2 delar
673 kadrilj F / Bb 4 delar
682 marsch C / F 2 delar
683 marsch F 4 delar
687 Prästmarschen F 3 delar
693 marsch C / F 4 delar
694 marsch C / F 4 delar
699 marsch F 2 delar
703 marsch F 2 delar
705 marsch F 2 delar
707 marsch F 2 delar
716 långdans F 2 delar
719 långdans F 2 delar
722 figurdans F 3 delar
723 figurdans F 3 delar
727 solodans A 1 del