Gotlandstoner.se
727 visor och låtar
1 visa G 9 verser
2 visa G 7 verser
3 visa F 10 verser
4 visa Bb 3 verser
5 visa Gmix 4 verser
6 visa G 2 verser
7 visa C 1 vers
8 visa Gm 1 vers
9 visa F 1 vers
10 visa Bb 1 vers
11 visa G 1 vers
12 visa F 7 verser
13 visa F 1 vers
14 visa Bb 10 verser
15 visa G 13 verser
16 visa F 1 vers
17 visa F 1 vers
18 visa G 3 verser
19 visa Am 7 verser
20 visa C 1 vers
21 visa F 1 vers
22 visa F 1 vers
23 visa C 2 verser
24 visa Gm 31 verser
25 Malena Am 16 verser
26 visa Eb 1 vers
27 Härr Peder F 9 verser
28 visa Bb 1 vers
29 visa C 2 verser
30 visa A 1 vers
31 visa D 1 vers
32 Från ryska invasionen 1808 på Gotland D 3 verser
33 Om skräddaredrängen som drunknade G 6 verser
34 Flickan som trampade på brödet Gm 1 vers
35 visa G 3 verser
36 Läilä Läis'n Dm 1 vers
37 visa A 2 verser
38 Mölnervisan Gm 12 verser
39 visa G 5 verser
40 visa D 3 verser
41 Barnadrömmen F 6 verser
42 visa Dm 1 vers
43 visa Bb 3 verser
44 visa F 3 verser
45 visa Eb 3 verser
46 visa Dm 7 verser
47 visa D 3 verser
48 visa G 8 verser
49 visa F 4 verser
50 visa Gm 6 verser
51 visa Dm 10 verser
52 visa Dm 1 vers
53 visa D 2 verser
54 visa Gm 4 verser
55 visa Am 1 vers
56 visa G 4 verser
57 visa G 2 verser
58 visa F 4 verser
59 visa A 2 verser
60 visa Eb 1 vers
61 visa F 4 verser
62 visa Em 2 verser
63 visa Bb 2 verser
64 visa G 4 verser
65 visa D 7 verser
66 visa Gm 3 verser
67 visa G 3 verser
68 visa G 1 vers
69 visa D 3 verser
70 visa G 3 verser
71 visa F 4 verser
72 visa G 2 verser
73 visa A 3 verser
74 visa C 2 verser
75 visa Gm 3 verser
76 visa C 6 verser
77 visa Gm 3 verser
78 visa F 1 vers
79 visa F 1 vers
80 visa G 1 vers
81 visa A 6 verser
82 visa F 2 verser
83 visa Gm 1 vers
84 visa G 11 verser
85 visa Bb 4 verser
86 visa F 7 verser
87 visa F 6 verser
88 visa G 2 verser
89 visa Bb 2 verser
90 visa Bb 3 verser
91 visa Bb 2 verser
92 visa D 1 vers
93 visa Am 2 verser
94 visa Gm 1 vers
95 visa Am 5 verser
96 visa F 3 verser
97 visa C 1 vers
98 visa F 12 verser
99 Läilä fäntä G 1 vers
100 visa G 1 vers
101 visa G 3 verser
102 Friarevisa G 1 vers
103 visa D 9 verser
104 visa F 1 vers
105 visa Eb 4 verser
106 visa C 4 verser
107 visa Gm 1 vers
108 En värs ur en gammal brudvisa F 1 vers
109 Lyckönskan till brudparet A 1 vers
110 Skildring av ett äktenskap Am 6 verser
111 Gubben ock gumman Am 6 verser
112 visa F 1 vers
113 visa Am 8 verser
114 visa C 1 vers
115 visa F 2 verser
116 Ölkalaset G 1 vers
117 visa D 2 verser
118 Tillfällighetsrim F 1 vers
119 visa F 1 vers
120 Krogvisa A 1 vers
121 Ronehamnsvisan Eb 1 vers
122 visa F 1 vers
123 Bondens visa Eb 3 verser
124 Toras visa Gm 9 verser
125 Kvinnosysslorna C 1 vers
126 visa Dm 3 verser
127 Tjänstedrängens visa F 1 vers
128 Kvännväisu F 6 verser
129 Skomakarevisan F 5 verser
130 Sjömansvisa D 1 vers
131 visa G 3 verser
132 visa F 1 vers
133 visa G 1 vers
134 visa G 1 vers
135 Gammal beväringsvisa F 1 vers
136 Klintehamnsvisan F 5 verser
137 Båtsmansvisa A 7 verser
138 Rackarevisa Am 7 verser
139 Vaggvisa Em 1 vers
140 visa D 1 vers
141 visa Am 1 vers
142 visa D 1 vers
143 visa Em 1 vers
144 En gammal vaggvisa F 1 vers
145 Viston utan täxt F 2 delar
146 visa D 1 vers
147 Läilä sorken F 1 vers
148 visa G 1 vers
149 visa C 6 verser
150 visa A 1 vers
151 Folkrim för små barn F 1 vers
152 Sletkalsgildä (slåtterölet) Dm 1 vers
153 Räknevisa D 1 vers
154 visa Am 1 vers
155 visa Dm 4 verser
156 visa D 1 vers
157 visa Gm 1 vers
158 Gräisväisu Dm 6 verser
159 Visan om katten Am 10 verser
160 Kattbryllaupä G 6 verser
161 Bonden u kraku C 8 verser
162 Bonden ock kråkan Ab 10 verser
163 Äugläväisu F 10 verser
164 Gräshoppan ock myran F 5 verser
165 visa C 2 verser
166 visa C 1 vers
167 visa A 1 vers
168 Julvisa Am 12 verser
169 Gammal »akäbädabrä» (= abrakadabra) G 1 vers
170 Skomakaren Dalberg som fartygsägare F 5 verser
171 Friarevisa C 2 verser
172 Karlsson Bb 1 vers
173 Lunsens väisu F 10 verser
174 Rackarevisan C 1 vers
175 Per Stabbä D 6 verser
176 »Glädsorg» (gammalt tillfällighetsrim) D 1 vers
177 Gamblä Mörti F 1 vers
178 Pinnolle D 1 vers
179 Grattelʃoun ti kusäin Lars Vaibålt A 2 verser
180 Ur en gammal visa om pastor Johan Luttemans i Alskog giftermål år 1738 D 2 verser
181 Jambar millum Groitliŋbou klukkan u Fäidä klukkan F 1 vers
182 En visa diktad vid ett borgmästareval i staden Bb 3 verser
183 visa F 1 vers
184 visa G 1 vers
185 visa F 1 vers
186 »Vävä vammel.» A 1 vers
187 Bro bro breda F 1 vers
188 visa Dm 1 vers
189 visa D 1 vers
190 visa G / G 1 vers
191 Udden Bb 1 vers
192 visa D 10 verser
193 visa F 1 vers
194 visa G 4 verser
195 visa G 1 vers
196 visa Em 4 verser
197 visa C 1 vers
198 visa Am 1 vers
199 visa Gm 1 vers
200 visa D 1 vers
201 visa Am 1 vers
202 visa D 1 vers
203 visa D 1 vers
204 visa Bb 1 vers
205 visa C 1 vers
206 visa G 1 vers
207 visa G 1 vers
208 visa D 1 vers
209 visa F 1 vers
210 visa G 1 vers
211 visa G 1 vers
212 visa G 1 vers
213 visa G 1 vers
214 polska A 3 delar
215 polska C 2 delar
216 polska D 3 delar
217 polska F 2 delar
218 polska C 3 delar
219 polska D 2 delar
220 polska D 2 delar
221 polska G 2 delar
222 polska Bb 2 delar
223 polska Bb 2 delar
224 polska C 2 delar
225 »Hurtemor.» A 2 delar
226 polska D 3 delar
227 polska C 2 delar
228 polska G 2 delar
229 polska F 2 delar
230 polska F 2 delar
231 polska Dm 2 delar
232 Stenbocks polska A 3 delar
233 polska Dm 2 delar
234 Laugrens polska Gm 2 delar
235 polska D 3 delar
236 polska F 2 delar
237 polska C 2 delar
238 polska Gm 2 delar
239 polska Gm 3 delar
240 polska A 3 delar
241 polska F 3 delar
242 polska A / Am / A 4 delar
243 polska D 2 delar
244 polska F 2 delar
245 polska F 4 delar
246 polska F 3 delar
247 Åkermans polska D 3 delar
248 polska F 2 delar
249 polska D 2 delar
250 polska F 2 delar
251 polska A 2 delar
252 Skrattpolskan C 1 vers
253 Tjengdarvens polska D 3 delar
254 polska G 2 delar
255 polska D 2 delar
256 polska G 2 delar
257 polska D 2 delar
258 polska G 2 delar
259 polska D 2 delar
260 polska F 2 delar
261 polska A 3 delar
262 polska F 2 delar
263 polska G 2 delar
264 polska A 3 delar
265 polska Dm 2 delar
266 polska A 2 delar
267 Gubben Laugrens polska Dm 2 delar
268 polska A 2 delar
269 polska A 2 delar
270 polska D 2 delar
271 Gubbdansen Dm 2 delar
272 polska Gm 2 delar
273 polska Bb 2 delar
274 polska Dm 2 delar
275 Romins polska Bb 2 delar
276 polska Dm 2 delar
277 »Nu är det jul igän.» C 2 delar
278 polska G / D 2 delar
279 polska D 2 delar
280 polska D / G 3 delar
281 polska F 2 delar
282 Storpolskan D 5 delar
283 polska D 2 delar
284 polska Dm / F 3 delar
285 polska C 2 delar
286 Promenadpolska A / D 5 delar
287 polska Dm 2 delar
288 polska Dm / F / Dm 3 delar
289 polska A 3 delar
290 polska D 2 delar
291 polska C 2 delar
292 polska Gm 3 delar
293 Skräddarpolskan G 2 delar
294 polska D 2 delar
295 polska A 3 delar
296 polska D 2 delar
297 polska Bb 2 delar
298 Hammarlunds polska A 3 delar
299 Orrpolskan Eb 2 delar
300 polska D 2 delar
301 polska F 2 delar
302 Brännvinspolskan C 2 delar
303 polska D 2 delar
304 polska D 3 delar
305 polska F 2 delar
306 polska D 2 delar
307 polska A 2 delar
308 polska G 2 delar
309 polska A 2 delar
310 polska F 2 delar
311 polska A 2 delar
312 polska D 2 delar
313 polska F 2 delar
314 polska F 2 delar
315 polska F 2 delar
316 polska F 2 delar
317 Svanpolska G 3 delar
318 Laugrens polska Dm 2 delar
319 Dedekinds polska C 2 delar
320 polska D 3 delar
321 Rov-polskan D 1 vers
322 polska Gm 2 delar
323 polska G 3 delar
324 polska D 2 delar
325 polska D 2 delar
326 polska F 2 delar
327 polska G 2 delar
328 polska D 3 delar
329 polska F 2 delar
330 Skaffaredansen D 2 delar
331 polska D 2 delar
332 polska Dm 4 delar
333 Brudepolska C 3 delar
334 Hejdenbergs polska G 2 delar
335 Spelmanspolskan D 1 vers
336 polska Dm 1 vers
337 polska Dm 2 delar
338 polska C 2 delar
339 polska D 2 delar
340 polska D 3 delar
341 polska F 2 delar
342 Laurins polska C 2 delar
343 polska F 2 delar
344 polska G 2 delar
345 polska D 2 delar
346 polska C 2 delar
347 polska Bb 2 delar
348 polska F 3 delar
349 polska Bb 2 delar
350 polska D 2 delar
351 polska Dm 2 delar
352 polska D 2 delar
353 polska D 2 delar
354 polska D 2 delar
355 polska Dm 2 delar
356 polska G 2 delar
357 polska G 2 delar
358 polska G 2 delar
359 polska G 2 delar
360 polska C 2 delar
361 Friarepolskan G 2 delar
362 polska D 2 delar
363 polska A 3 delar
364 polska D 2 delar
365 polska Gm 2 delar
366 polska G 2 delar
367 polska D 3 delar
368 polska C 2 delar
369 Fredins polska F 3 delar
370 polska G 2 delar
371 Sixarvens polska F 2 delar
372 polska F 2 delar
373 Florsens polska F 2 delar
374 Lagergrens polska F 2 delar
375 polska D / A / D 3 delar
376 polska D 2 delar
377 polska F 2 delar
378 polska G 2 delar
379 polska A 2 delar
380 polska G 2 delar
381 Brännarepolskan C 2 delar
382 Blinde Hans' polska Dm 2 delar
383 polska D 2 delar
384 polska Gm 2 delar
385 Hejdenbergs polska Gm 2 delar
386 polska G 2 delar
387 polska Gm 2 delar
388 polska D 3 delar
389 polska Bb 2 delar
390 polska G 3 delar
391 polska Bb 2 delar
392 polska F 2 delar
393 polska C 2 delar
394 polska G 2 delar
395 polska F 2 delar
396 polska Gm 2 delar
397 polska A 4 delar
398 Svanpolska G 4 delar
399 polska D / A / D 3 delar
400 polska A 2 delar
401 polska D 1 vers
402 polska C 1 vers
403 polska Am 1 vers
404 polska G 2 verser
405 polska G 1 vers
406 polska D 1 vers
407 polska D 1 vers
408 polska D 1 vers
409 polska Am 1 vers
410 hamburgska G 2 delar
411 hamburgska G 2 delar
412 hamburgska G 2 delar
413 hamburgska F 2 delar
414 hamburgska F 1 vers
415 hamburgska D 1 vers
416 hamburgska C 1 vers
417 Svanvalsen G 4 delar
418 vals G 5 delar
419 vals G / C 3 delar
420 »Lagergrens vals» A 4 delar
421 vals G 3 delar
422 vals D 3 delar
423 vals G 2 delar
424 vals G 4 delar
425 vals G 3 delar
426 vals Bb 3 delar
427 vals G 3 delar
428 vals F 2 delar
429 vals F / C / F 3 delar
430 vals C 4 delar
431 vals G 2 delar
432 vals G 4 delar
433 vals D / A / D 5 delar
434 »Kungavalsen» C / G / C 4 delar
435 vals G 4 delar
436 vals D 2 delar
437 vals C 3 delar
438 vals F 5 delar
439 vals F 4 delar
440 vals A 4 delar
441 vals G 3 delar
442 vals D / A / D 3 delar
443 vals G 5 delar
444 vals Bb 2 delar
445 vals F 2 delar
446 vals A 3 delar
447 vals G / C / G 4 delar
448 vals D 3 delar
449 vals G / C 3 delar
450 vals D / G 3 delar
451 vals D 2 delar
452 vals D / G 3 delar
453 vals C 2 delar
454 vals C / F 2 delar
455 vals D / A / D 4 delar
456 vals G 3 delar
457 vals D 3 delar
458 »All-valsen.» F 4 delar
459 vals C 4 delar
460 vals D / G 4 delar
461 vals D 3 delar
462 vals F 3 delar
463 vals F 4 delar
464 vals F 4 delar
465 vals Dm 4 delar
466 vals Am 2 delar
467 vals G 2 delar
468 vals A / D 3 delar
469 vals G 2 delar
470 vals D / G 3 delar
471 vals Bb 5 delar
472 vals G 3 delar
473 vals Dm 2 delar
474 vals A / D / A 7 delar
475 vals D / G 2 delar
476 vals Bb / Eb 4 delar
477 vals C 3 delar
478 vals D 4 delar
479 vals G 2 delar
480 vals G 2 delar
481 vals C 2 delar
482 vals G 2 delar
483 vals A 2 delar
484 vals F 2 delar
485 vals G 2 delar
486 »All-valsen» D 2 delar
487 vals Dm / F / Bb 3 delar
488 vals C 4 delar
489 vals C / F 2 delar
490 vals C 2 delar
491 vals F 3 delar
492 vals D 4 delar
493 vals C 3 delar
494 vals D 4 delar
495 vals G / D / G / C 4 delar
496 vals G 2 delar
497 vals A 2 delar
498 vals F 6 delar
499 vals Bb 3 delar
500 vals A 3 delar
501 vals G 4 delar
502 vals C 4 delar
503 »Florsens» vals F 3 delar
504 vals C / G 4 delar
505 vals Bb 2 delar
506 vals F / C / F 4 delar
507 vals F 3 delar
508 vals F 4 delar
509 vals Am / C 2 delar
510 vals F / Bb 2 delar
511 vals G 3 delar
512 vals F 2 delar
513 vals D / G 3 delar
514 vals C 4 delar
515 vals A 2 delar
516 vals F 2 delar
517 vals C 3 delar
518 vals D / A / D 3 delar
519 vals F 3 delar
520 vals C 2 delar
521 vals G / C 3 delar
522 vals F / Bb 3 delar
523 vals D 2 delar
524 vals C / F 4 delar
525 vals G 2 delar
526 vals F 2 delar
527 Friarevalsen Eb / Bb 3 delar
528 vals F / Bb 3 delar
529 vals D 2 delar
530 vals F / Bb 5 delar
531 vals C 2 delar
532 vals G 2 delar
533 vals G 4 delar
534 vals G 2 delar
535 vals C / G / C / F 5 delar
536 vals D 2 delar
537 vals D 2 delar
538 vals F 2 delar
539 vals F 3 delar
540 vals F / Bb / F 3 delar
541 vals G 3 delar
542 vals Bb / F / Bb 3 delar
543 vals D 3 delar
544 vals F / C / F 4 delar
545 vals D 2 delar
546 vals D 2 delar
547 vals G 2 delar
548 vals C 3 delar
549 vals A 3 delar
550 vals C 3 delar
551 vals G / C 3 delar
552 vals D 3 delar
553 vals D / G 4 delar
554 vals D 3 delar
555 vals D / G / D 4 delar
556 vals C 2 delar
557 vals D / G / D 4 delar
558 vals G 3 delar
559 Kungavalsen nr 2 G 4 delar
560 vals G 3 delar
561 vals C / G 3 delar
562 vals C 4 delar
563 vals D 2 delar
564 vals C / G / C 3 delar
565 vals Bb 3 delar
566 vals D / G 3 delar
567 vals G 1 vers
568 vals Am 1 vers
569 vals C 5 verser
570 vals D 1 vers
571 vals Dm 1 vers
572 vals D 1 vers
573 vals Bb 1 vers
574 polka C / F 4 delar
575 polka C / G 2 delar
576 polka C 2 delar
577 polka C 2 delar
578 polka G / C 3 delar
579 polka A / D 2 delar
580 polka F / Bb 4 delar
581 polka G / D 2 delar
582 polka G 2 delar
583 polka C 2 delar
584 schottis D 2 delar
585 schottis D / G 2 delar
586 schottis D 2 delar
587 schottis A 2 delar
588 schottis D 2 delar
589 schottis D 2 delar
590 schottis D 2 delar
591 schottis D 2 delar
592 schottis G 2 delar
593 schottis G 2 delar
594 schottis D 2 delar
595 schottis D 2 delar
596 schottis D 2 delar
597 schottis G 2 delar
598 schottis G 2 delar
599 schottis D 2 delar
600 schottis A 2 delar
601 schottis G / D 2 delar
602 schottis G 2 delar
603 schottis D / A 2 delar
604 schottis G / C 2 delar
605 schottis D / G 2 delar
606 schottis G 2 delar
607 schottis C 2 delar
608 kadrilj C 4 delar
609 kadrilj G 3 delar
610 kadrilj C / G / C / F 4 delar
611 kadrilj A / D / A 4 delar
612 kadrilj C / G / C / F 4 delar
613 kadrilj D 4 delar
614 kadrilj C / F 4 delar
615 kadrilj F / Bb 4 delar
616 kadrilj Bb 3 delar
617 kadrilj D / A / D 4 delar
618 kadrilj F 4 delar
619 kadrilj F 4 delar
620 kadrilj F 2 delar
621 kadrilj Bb 4 delar
622 kadrilj Bb 3 delar
623 kadrilj A 4 delar
624 kadrilj C / F 4 delar
625 kadrilj F 4 delar
626 kadrilj G / D / G 4 delar
627 kadrilj C / F 4 delar
628 kadrilj C 4 delar
629 kadrilj C 4 delar
630 kadrilj D 4 delar
631 kadrilj Eb 4 delar
632 kadrilj G / D / G 4 delar
633 kadrilj F 4 delar
634 kadrilj C / F 4 delar
635 kadrilj Eb 4 delar
636 kadrilj F 4 delar
637 kadrilj Bb 4 delar
638 Ryska polskan G 3 delar
639 kadrilj F / Bb 4 delar
640 kadrilj G / Em / G 4 delar
641 kadrilj C 4 delar
642 kadrilj D 4 delar
643 kadrilj D 4 delar
644 kadrilj D 4 delar
645 kadrilj D 3 delar
646 kadrilj C 4 delar
647 kadrilj F 3 delar
648 kadrilj F / C / F / Bb 4 delar
649 kadrilj C / F 4 delar
650 kadrilj F 4 delar
651 kadrilj C 4 delar
652 kadrilj F 4 delar
653 kadrilj D / A / D 4 delar
654 kadrilj G / D / G / D 4 delar
655 kadrilj F 4 delar
656 kadrilj C 4 delar
657 kadrilj F 4 delar
658 kadrilj C 4 delar
659 kadrilj Bb 4 delar
660 kadrilj F 2 delar
661 kadrilj D 2 delar
662 kadrilj C / F 4 delar
663 kadrilj F 4 delar
664 kadrilj Bb 4 delar
665 kadrilj D 4 delar
666 kadrilj G / D / G / C 4 delar
667 kadrilj C 4 delar
668 kadrilj F 2 delar
669 kadrilj F 2 delar
670 kadrilj G 2 delar
671 kadrilj G 4 delar
672 kadrilj G 2 delar
673 kadrilj F / Bb 4 delar
674 kadrilj D 2 delar
675 kadrilj Bb 3 delar
676 kadrilj C 4 delar
677 kadrilj D / G 2 delar
678 kadrilj G 1 del
679 kadrilj G 3 delar
680 kadrilj D 2 delar
681 kadrilj G 2 delar
682 marsch C / F 2 delar
683 marsch F 4 delar
684 Paradmarsch C 3 delar
685 marsch G / C 2 delar
686 marsch C 2 delar
687 Prästmarschen F 3 delar
688 marsch G 2 delar
689 marsch D 3 delar
690 marsch D 2 delar
691 marsch C 2 delar
692 marsch D 2 delar
693 marsch C / F 4 delar
694 marsch C / F 4 delar
695 marsch C 4 delar
696 marsch D 2 delar
697 marsch G 3 delar
698 marsch G 2 delar
699 marsch F 2 delar
700 marsch C 2 delar
701 marsch D 2 delar
702 marsch D 2 delar
703 marsch F 2 delar
704 marsch D 2 delar
705 marsch F 2 delar
706 marsch C 2 delar
707 marsch F 2 delar
708 marsch D 2 delar
709 marsch D 1 del
710 marsch G / C 2 delar
711 marsch G 3 delar
712 marsch G 2 delar
713 långdans Bb 2 delar
714 långdans C 2 delar
715 långdans D 2 delar
716 långdans F 2 delar
717 långdans Bb 2 delar
718 långdans C 2 delar
719 långdans F 2 delar
720 Nigdansen D 2 delar
721 Hopparedansen C 2 delar
722 figurdans F 3 delar
723 figurdans F 3 delar
724 figurdans G / D 2 delar
725 »Säxstäigaren» D 2 delar
726 »Stäiv lappen» (styva lappen) G 1 del
727 solodans A 1 del