Gotlandstoner.se

Läilä fäntä

Uppt. efter Maria Pettersson, Flors i Burs.
ken, sor du fa dän läi vitt fän tä, än nu 99. däu vän Läi nåk skad ar, stäur, nukk han ten, läi blair män sum präs bäi čant ten, sum pa gol i var jär Han gar. för präs fjour. mour. söis lar Han čant ten, han vatt bäi präs ten, han gär näd häs