Gotlandstoner.se
Efter Maria Pettersson, Flors i Burs.
97. kann däu dän ki, fa bou u De däu nam ga mi, u sum ditt, ni mitt jär vör i gänn, kvitt um kvitt. ta i gänn, ta ta li ta ta li