Gotlandstoner.se
Upptecknad efter Helena Mårtensson, Flors i Burs.
ska ska häl sko ska än le gen bär ter Förr smäl förr ta som 94. bli gen vi va, till sen, förr förr i du en spe la sken, ger. Först de han kla vér, sen so jag mis vän nen ta len den över bort sitt lilla va dig mer. rig ö ver gi ta de bort sor jag vill ald kas gen. Jag