Gotlandstoner.se
Efter Helena Mårtensson, Flors i Burs.
he la da ter jag där när gen. till min går lil 93. jag vän, 1. sit la Ock na tig ock är fat ken. mig, vad jag frå ga de den, han gör med hälst ga; ro kär li här da sor ä ga, li ock flic ra ä kor vack jet stör sta när jor den. man får den är vill ha, man
 1. Ock vill du ha mig, min lilla vän,
  så skall du få ett par vantar.
  Ock de ska vara utav getaskinn,
  ock de ska vara galanta.
  Röda rosor ä så härliga
  ock vackra flickor ä så kärliga;
  hälst när man får den man vill ha,
  är största nöjet på jorden.